Welkom bij Somali.nl

Deze site is gemaakt met de bedoeling om zoveel mogelijk informatie over de somali op één punt beschikbaar te maken. U kunt via deze site middels links de meest uiteenlopende informatie m.b.t. dit prachtige kattenras vinden. Te denken valt hierbij aan catteries, verenigingen, geschiedenis, etc. Ook gezondheid, fokken, kittens, genetica, kleurvariëteiten, verzorging en wat algemenere zaken over katten die mede betrekking hebben op de Somali zijn hier te vinden.

De Somali is nauw verwant aan de Abessijn. Het is eigenlijk niets meer of minder dan de halflanghaar versie van dit ras. De Somali is dan ook ontstaan vanuit de Abessijn. Vandaar ook dat u op deze site tevens veel informatie kunt vinden over de Abessijn.

Heeft u opmerkingen over deze site, mist u bepaalde informatie of kunt u deze site met verdere informatie aanvullen dan kunt u ten allen tijde contact opnemen middels e-mail.

e-mail somali.nl

update: 08-07-2007


Copyright © 2005-2007 Bertha Slagter. Niets op deze website mag gebruikt en/of overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming . Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.